park ekologiczny w stobiernej konkurs
konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Zbudujcie recyklingowego owada i wygrajcie Ekologiczny Dzień Dziecka”

REGULAMIN KONKURSU „Zbudujcie recyklingowego owada i wygrajcie Ekologiczny Dzień Dziecka” Art.1. Organizacja konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest firma Metkom sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. 2. Celem Konkursu jest: promocja idei ekologicznych oraz świadomości potrzeby recyklingu wśród dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności twórczej i kreatywnego myślenia, rozwijanie […]

inwestycja metkom debica
zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Metkom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39 – 200 Dębica, Pustynia 31a Telefon: 14 681 82 05 E-mail: biuro@metkom.pl Adres strony internetowej: www.metkom.pl NIP: 5170140547   PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego [...]
inwestycja metkom debica
Aktualnosci

Firma Metkom Sp. z o.o. ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE

    Realizowane w ramach projektu pt. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, które dotyczy zamówienia pod nazwą:   Dostawa: - Prasonożyce do cięcia i zagęszczania odpadów przemysłowych - Brykieciarka z taśmociągiem i zasypem-do brykietowania wiórów aluminiowychZapytanie ofertoweZałącznik [...]
Aktualnosci

Wyniki Akcji Zostań Świętym Mikołajem z firmą Metkom

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza akcja zaangażowała tak wiele osób o wielkich sercach.

Aktualnosci

Zostań Świętym Mikołajem z firmą Metkom

Celem Akcji charytatywnej jest udzielenie wsparcia rodzinie Pustelaków poszkodowanej w pożarze domu w Zaczerniu poprzez przekazanie

inwestycja metkom debica
Aktualnosci

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22.05.2020 DOSTAWA – MASZYNA SŁUŻĄCA DO ZAŁADUNKU – PRZEŁADUNKU NA TERENIE ZAKŁADU”   Plik do pobrania
inwestycja metkom debica
Aktualnosci

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Metkom Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap Krótki opis projektu Firma METKOM Sp. z o.o. przeprowadziła audyt wzorniczy zakończony strategią wzorniczą w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję I. Strategicznym celem działań jest zwiększenie [...]
inwestycja metkom debica
zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe 1. Zmiana z dnia 02.06.2020 Na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej powstała rozbieżność pomiędzy punktem VI.1 zapytania ofertowego a zapisem paragraf 1 ust. 5 wzoru umowy, dotyczącymi kosztów transportu maszyny. W związku z powyższym dokonano korekty wzoru umowy w paragraf 1 ust.5 na „5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu urządzenia.” Do ogłoszenia [...]
Aktualnosci nowości

Przeprowadzka O/Sędziszów Młp.

Informujemy iż nasz skup w Sedziszowie Młp. został przeniesiony do głównej siedziby w Dębicy.

Aktualnosci

Nowelizacja ustawy o odpadach BDO

W dniu 31 stycznia 2020 r.weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz część ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wprowadzona Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej [...]