Nowelizacja ustawy o odpadach BDO

W dniu 31 stycznia 2020 r.weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz część ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wprowadzona Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) .
Rozwiązanie wymagać będzie od każdego kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii.
Bardzo ważne jest to iż najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Ustawa do pobrania : Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. U. poz. 150)

Źródło informacji : http://bit.ly/2ONTHjw


Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – szkolenie


Źródło : https://www.youtube.com/watch?v=qKbUIL-kLRE
NAWIGACJA PO SYSTEMIE BDO
Źródło : https://www.youtube.com/watch?v=dNvnTJh4UiU