fbpx

Ostatnie wiadomości

steel - Eko Metkom

Wydobywanie surowców coraz droższe.

Każdego roku🌎 sięga się po złoża, które zawierają coraz mniej poszukiwanego materiału🧐 i trudniej je eksploatować. Oznacza to, że prowadzenie działań

emisja - Eko Metkom

Emisja spalin.

Ze względu na skutki emisji❎, rzadkość surowców✅ i energochłonność wydobycia recykling♻️ stał się koniecznością z punktu widzenia🌎 zarówno ekologii, jak i ekonomii📍.

IMG 3471 23 09 19 02 00 BDOKPO 1 - Eko Metkom

Nowelizacja ustawy o odpadach BDO

W dniu 31 stycznia 2020 r.weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz część ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wprowadzona Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej [...]

przeprowadzkaaa - Eko Metkom

Przeprowadzka O/Sędziszów Młp.

Informujemy iż nasz skup w Sedziszowie Młp. został przeniesiony do głównej siedziby w Dębicy.

oferta - Eko Metkom

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 22.05.2020 DOSTAWA – MASZYNA SŁUŻĄCA DO ZAŁADUNKU – PRZEŁADUNKU NA TERENIE ZAKŁADU”   Plik do pobrania

oferta - Eko Metkom

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe 1. Zmiana z dnia 02.06.2020 Na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej powstała rozbieżność pomiędzy punktem VI.1 zapytania ofertowego a zapisem paragraf 1 ust. 5 wzoru umowy, dotyczącymi kosztów transportu maszyny. W związku z powyższym dokonano korekty wzoru umowy w paragraf 1 ust.5 na „5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu urządzenia.” Do ogłoszenia [...]