Informacja

Zapytanie Ofertowe

Informujemy że firma Metkom Sp z.o.o. realizuje projekt

„Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Celem projektu jest wdrożenie i rozwój kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami przemysłowymi, od ich zbiórki do przygotowania do unieszkodliwienia lub powtórnego
wykorzystania.

ue - Informacja

Leave Comment