Mosiądz

Rury do wymienników ciepła: orurowanei skraplaczy, wymienniki ciepła w elektrociepłowniach oraz chłodnice pracujące w środowisku wody morskiej;
Rury gólnego przeznaczenia: elementy układów ogrzewania i chłodzenia w przemyśle samochodowym, elementy grzejników stosowaychw budownictwie, elementy lamp w przemyśle oświetleniowym, elementy ozdobne.
Rury z mosiądzów ołowianych i specjalnych: do obróbki skrawaniem – szczególnie na automatach , o produkcji części urządzeń mechanicznych, na elementy armatury grzewczej i sanitarnej

Miedź

Miedziane rury instalacyjne: instalacje sanitarne do wody i gazu, instalacje ogrzewania, systemy kanalizacyjne, wentylacyjne, ściekowe.
Rury ogólnego przeznaczenia: ogólne zastosowania inżynieryjno – techniczne z wyjątkiem instalacji sanitarnych i ogrzewania.
Rury miedzioniklowe do wymienników ciepła: o rurowanie skraplaczy i wymienniki ciepła w energetyce, przemyśle chemicznym, elektrociepłowniach, wymienniki ciepła praujące w środowisku wody morskiej

Brąz

Zastosowanie: Elementy łożyskowe odporne na agresywne środowisko korozyjne , na duże i zmienne obciążenia. Kute elementy armatury zaworowej do wody morskiej. Tuleje ślizgowe w przemyśle motoryzacyjnym, budowy maszyn, budowie dużych silników lotniczych, w przemyśle zbrojeniowym.

Aluminium

Zastosowanie: w przemyśle chemicznym, spożywczym, do konstrukcji elementów maszyn przemysłowych oraz pojazdów mechanicznych. W przemyśle lotniczym, okrętowym i samochodowym , w gospodarstwie domowym, galanterii.

Stal

Zastosowanie: przemysł samochodowy, przemysł chłodniczy, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy, rafinerie i zakłady petrochemiczne, przemysł lakierniczy i farmaceutyczny, przemysł węglowy, konstrukcje okrętowe i lotnicze, urządzenia gospodarstwa domowego, przetwórnie żywności