Symbole na opakowaniach

Wszystkie przedmioty, które mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny posiadają charakterystyczne symbole na opakowaniach. Ponad 78% produktów używanych na co dzień, oznaczono takimi właśnie symbolami. Zaledwie 33% spośród nich jest przetwarzane.

 

Mimo, że to właśnie od nas – konsumentów, zależy, czy plastikowe opakowanie stanie się bezużytecznym śmieciem, czy zasobem możliwym do ponownego użycia i obniżenia kosztów produkcji, często o tym zapominamy.

#metkom #drugiezycieodpadow #surowcewtorne #skupzlomu #skup #skupmakulatury #hurtowaniametali #dbajosrodowisko #eko #ekologia #odpady #debica #rzeszow #sedziszowmlp #mielec #radom