Zapewniamy bezpieczne niszczenie dokumentów.

Niszczenie dokumentów firmowych - jak niszczyć dokumenty?

Bezpieczny odbiór i niszczenie dokumentów z certyfikatem i zgodnie z RODO powinno odbywać się w taki sposób, by reprodukcja zawartych w nich informacji była niemożliwa. Finalnym produktem procesu niszczenia dokumentów jest bela ścinek papierowych.

Firma Metkom oferuje proces niszczenia dokumentów firmowych, księgowych, administracyjnych, wspólnot mieszkaniowych, niejawnych, archiwalnych, z danymi osobowymi, zgodnie z przepisami, z normą DIN 66399 w wysokiej klasie tajności P4. Bezpieczne niszczymy dane szczególnie chronione i poufne, a także dane osobowe, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, akta osobowe, umowy pracy, dokumentacje medyczne, dokumenty podatkowe osób.

Nasze usługi zapewniają pełne bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i nośników danych.

Jak niszczyć dokumenty?

Odbiór dokumentów z Twojej firmy

Odbieramy dokumenty firmowe, księgowe odpowiednio je zabezpieczając. Możesz śledzić transport swoich dokumentów do oddziału Metkom dzięki GPS.

Protokół zniszczenia dokumentów

Wystawiamy protokół odbioru, a następnie, po przeprowadzeniu procesu zniszczenia dokumentów, protokół zniszczenia. Niszczymy dokumenty certyfikowaną maszyną bez możliwości reprodukcji zawartych w nich informacji.

Nagranie z procedury niszczenia dokumentów

Na życzenie klienta możemy udostępnić nagranie z procesu niszczenia dokumentów.

Indywidualne podejście

Firma Metkom jest gotowa dostosować się do potrzeb Twojej firmy. Niszczymy dokumenty firmowe, dokumenty księgowe, dokumenty wspólnot mieszkaniowych, archiwalne, niejawne, po 5 latach.

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - OFERTA JEDNORAZOWA

 • Ustalenie terminu odbioru dokumentów lub innych nośników danych i ich plombowanie.
 • Ważenie dokumentów.
 • Pakowanie dokumentów do pojemników lub worków w siedzibie klienta lub w  miejscu   wskazanym przez klienta.
 • Plombowanie pojemników lub worków.
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów protokołem przekazania dokumentów.
 • Własny , bezpieczny transport materiałów do miejsca zniszczenia.
 • Niszczenie dokumentów w oddzielnym, zamkniętym, pomieszczeniu wyposażonym w monitoring na profesjonalnej certyfikowanej maszynie.Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
 • Wystawienie protokołu zniszczenia po zniszczeniu dokumentów po wykonaniu usługi.

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - OFERTA ABONAMENTOWA

 • Dostarczenie pojemników do siedziby klienta i ich plombowanie.
 • Podpisanie umowy na niszczenie dokumentów.
 • Po otrzymani zgłoszenia wymiana pełnych pojemników na puste.
 • Plombowanie pojemników lub worków.
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów protokołem przekazania dokumentów.
 • Bezpieczny transport zabezpieczonych plombami pojemników do siedziby firmy metkom.
 • Niszczenie dokumentów w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu wyposażonym w monitoring na profesjonalnej certyfikowanej maszynie przez przeszkolonego pracownika naszej firmy.
 • Wystawienie protokołu zniszczenia po zniszczeniu dokumentów.

Niszczenie Dokumentów - Cennik

Możesz również zapytać o indywidualną ofertę niszczenia dokumentów dla Twojej firmy

Niszczenie dokumentów Pakiet Basic

 • Dostarczenie dokumentów przez klienta
 • Ważenie przy kliencie, rozładunek
 • Dostarczenie na monitorowane stanowisko
 • Niszczenie przemysłową niszczarką
 • Norma DIN 66399
 • Wystawienie protokołu odbioru
 • Wystawienie protokołu zniszczenia
 • Wystawienie certyfikatu niszczarki

Niszczenie dokumentów Pakiet Standard

 • Transport pojazdem z GPS poprzez naszych pracowników
 • Odbiór i pakowanie dokumentów na miejscu
 • Ważenie i odbiór przez naszego pracownika
 • Wystawienie protokołu odbioru wraz z plombami i wagami
 • Dostarczenie do monitorowanego magazynu 24/h
 • Niszczenie przemysłową niszczarką
 • Norma DIN 66399
 • Wystawienie certyfikatu niszczarki

Niszczenie dokumentów Pakiet Premium

 • Wstawienie zabezpieczonych pojemników lub worków do klienta
 • Ważenie i odbiór zaplombowanych worków lub pojemników przez naszego pracownika do 48 godzin od zgłoszenia
 • Transport naszym pojazdem z GPS przez nasz personel
 • Dostarczenie do monitorowanego magazynu 24/h
 • Niszczenie przemysłową niszczarką
 • Norma DIN 66399
 • Wystawienie certyfikatu niszczarki
 • Wystawienie kart przekazania odpadu (KPO)
 • Pendrive z nagranym procesem niszczenia lub DVD

niszczenie dokumentów podkarpacie

Interesuje Cię cena niszczenia dokumentów?

Porozmawiaj z nami o potrzebach swojej firmy.

tel:690 188 258
email:niszczeniedokumentow@metkom.pl
Niszczenie dokumentów RODONiszczenie dokumentów DIN 66399 Niszczenie dokumentów certyfikat