Akcja sprzedaj złom, odbierz opaskę na komary – sprawdź regulamin

sprzedaj złom odbierz opaskę

Ruszamy z akcją: Masz dużo złomu, jedź do Metkomu i obierz opaskę na komary.

Akcja Sprzedaj złom i odbierz opaskę na komary. Od środy, 28.07.2021 roku na naszych Skupach Złomu rusza Akcja: Masz dużo złomu, jedź do Metkomu i odbierz opaskę na komary.

Na czym polega Akcja?

Każdy, kto sprzeda złom, metale kolorowe (np. miedź, mosiądz, brąz) lub inne surowce na jednym z Naszych Skupów w godzinach od 7:00 do 9:00 rano od poniedziałku do piątku, otrzyma opaskę na komary. Akcja trwa do 31 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

Zanim zdecydujesz się wziąć udział w naszej Akcji – sprawdź regulamin, który jest dostępny w dalszej części tekstu.

Akcja Sprzedaj złom w godzinach porannych

Dlaczego warto sprzedawać złom w okresie wakacyjnym w godzinach porannych? Chociażby dlatego, że unikniesz upałów. Najważniejszym celem akcji jest zachęcenie naszych klientów by korzystali z usług Metkom w godzinach, kiedy wysokie upały nie są jeszcze tak uciążliwe.

Masz dużo złomu, jedź do Metkomu i odbierz opaskę na komary

Dzięki naszym pracownikom, którzy przetestowali opaski, wiemy, że działają one do 48h. Produkt może być użytkowany przez dzieci od 3 roku życia.

ceny_złomu_odbierz_opaskę

Całą specyfikację opasek znajdziesz tutaj: KLIKNIJ

Regulamin Akacji

Masz dużo złomu jedź do Metkomu i odbierz opaskę na komary

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji pt. „Masz dużo złomu jedź do Metkomu i odbierz opaskę na komary”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem Akcji jest Metkom Sp. z o.o.,  z siedzibą w Pustyni, Pustynia 31A, 39- 200 Pustynia, REGON: 180048843, nr KRS: 0000232565, NIP: 5170140547.dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Akcja prowadzona jest na Skupach Złomu Metkom :

  • w Dębicy: Pustynia 31A, 39-200 Dębica
  • w Rzeszowie: ul. Warszawska 139, 35-205 Rzeszów
  • w Mielcu: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
  • w Radomiu: ul. Tartaczna 3A, 26-600 Radom

1.4. Akcja będzie trwać od 28.07.2021 roku do 31.08.2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

1.5. Udział w akcji jest darmowy i dobrowolny.

1.6. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących restrykcji związanych z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie RP.

2. CEL AKCJI

Celem Akcji jest propagowanie sprzedaży złomu przez klientów detalicznych firmy Metkom w godzinach porannych by uniknąć kolejek w czasie upałów.

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania akcji klienci detaliczni Metkom będą mogli sprzedawać złom, metale kolorowe oraz inne surowce skupowane przez Organizatora w miejscach Skupu Złomu w podanych w pkt. 1.3 Oddziałach, w godzinach od 7:00 do 9:00 od poniedziałku do piątku i otrzymać opaskę na komary ufundowaną przez Organizatora.

3.2. Klient Metkom, który sprzeda surowce w ramach Akcji otrzyma jedną opaskę za jedną transakcję. Opaski na komary wydawane są na kasach Skupu Złomu Organizatora Akcji. Uczestnik otrzymuję jedną opaskę w ciągu jednego dnia w czasie trwania Akcji.

3.3. Akcja ma charakter promocyjny, ekologiczny i zdrowotny.

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada:

Aleksandra Turkiewicz, aleksandra.turkiewicz@metkom.pl,  tel. kom. 503763271

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.metkom.pl oraz w punktach Skupu Złomu Metkom. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wzięciem udziału w Akcji.

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora i będą rozstrzygane zgodnie z prawem Kodeksu cywilnego. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. W kwestiach nieobjętych treścią niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Zachęcamy wszystkich do Akcja Sprzedaj złom i odbierz opaskę na komary.

Sprawdź nasz cennik: KLIKNIJ

Sprawdź jak przygotować złom do sprzedaży: KLIKNIJ