Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Metkom Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Krótki opis projektu

Firma METKOM Sp. z o.o. przeprowadziła audyt wzorniczy zakończony strategią wzorniczą w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję I. Strategicznym celem działań jest zwiększenie potencjału firmy METKOM Sp. z o.o. w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost jego wykorzystywania (wdrożenie nowych produktów na rynek).

 

Cel projektu:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Metkom sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 

 

Wydatki ogółem 79 827,00
Wydatki kwalifikowalne 64 900,00
Wnioskowane dofinansowanie 55 165,00
% dofinansowania 85%