Sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Dołącz do zespołu firmy Metkom i zmieniaj z nami świat na lepsze.

Dlaczego warto pracować z nami?

Indywidualne szkolenia

Nowi pracownicy przechodzą indywidualne szkolenia. A obecni są stale szkoleni.

Aktualnie poszukujemy do pracy:

SPECJALISTA DS. HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

handel miedzynarodowy odpady przemyslowe

Specjalista ds. Handlu międzynarodowego w zakresie złomów i wyrobów gotowych

 

Miejsce pracy: Pustynia -Dębica

Branża: Złomy stalowe i wyroby gotowe metali kolorowych

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Zakup i sprzedaż złomu zgodnie z wyznaczonymi celami handlowymi
 • Pozyskanie nowych kontraktów zgodnie planem rozwojowym firmy
 • Budowanie i podtrzymywanie skutecznych relacji z Klientami.
 • Monitorowanie rynku oraz działań konkurencji
 • Raport wyników pracy

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w handlu międzynarodowym i kontaktach handlowych B2B.
 • Umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji z Klientami.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Znajomość  pakietu Office

Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży złomowej
 • Silna motywacja do pracy

Zapewniamy:

 • Dobre, stabilne  warunki finansowe i motywacyjny system wynagradzania
 • Zatrudnienie w  firmie z 23 letnim doświadczeniem
 • Możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji handlowych.
 • Niezbędne narzędzia do pracy

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na maila: rekrutacja@metkom.pl

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

PRACOWNIK BIUROWO - ADMINISTRACYJNY

metkom debica odbior odpadow przemyslowych

Poszukuje Kandydatów na stanowisko: Pracownik biurowo-administracyjny

Miejsce pracy: Pustynia -Dębica

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Obsługa interesantów i klientów indywidualnych
 • Przygotowanie i archiwizacja  dokumentacji gospodarki magazynowo – sprzedażowej oraz dokumentów bazy danych odpadowych
 • Współpraca z kadrą zarządzającą
 • Kontrola przepływu informacji
 • Raport wyników pracy

Oczekiwania:

 • Wymagana umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność budowania relacji z Klientami
 • Systematyczność i dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy biurowej i magazynowo biurowej

Zapewniamy:

 • Dobre, stabilne  warunki finansowe
 • Zatrudnienie w  firmie z 23 letnim doświadczeniem
 • Możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pozytywną i przyjazną atmosferę w pracy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na maila: rektutacja@metkom.pl

 

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Metkom Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Metkom Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.