Sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Dołącz do zespołu firmy Metkom i zmieniaj z nami świat na lepsze.

Dlaczego warto pracować z nami?

Indywidualne szkolenia

Nowi pracownicy przechodzą indywidualne szkolenia. A obecni są stale szkoleni.

 

Aktualnie poszukujemy do pracy:

Specjalista ds. marketingu w Rzeszowie

Miejsce pracy: Metkom Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Warszawska 139, 35-205 Rzeszów

Jesteśmy jednym z czołowych polskich dystrybutorów wyrobów hutniczych w branży metali nieżelaznych, stali oraz zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych. Poszukujemy do naszego zespołu specjalisty ds. marketingu, pasjonata nowoczesnych strategii promocyjnych, który doskonale czuje się w świecie marketingu cyfrowego.

Jeśli jesteś osobą z kreatywnym podejściem do promocji, lubisz wyzwania, świetnie czujesz się w organizacji wydarzeń promocyjnych – dołącz do naszego zespołu. Chcemy pracować z osobami zaangażowanymi, chcącymi się rozwijać i takimi, które nie boją się nowych wyzwań. Zobacz co oferujemy i czego oczekujemy na tym stanowisku.

Twój zakres obowiązków:

 • opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnej, wizerunkowej i marketingowej,
 • planowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz monitoring ich efektywności,
 • prowadzenie operacyjne projektów marketingowych,
 • współpraca z partnerami i dostawcami usług marketingowych,
 • przygotowywanie projektów graficznych materiałów reklamowych oraz tworzenie treści promocyjnych,
 • monitorowanie i analiza branżowych trendów rynkowych w obszarze marketingu
 • wdrożenie i kontrolowanie wskaźników efektywności oraz mierzenie efektów działań marketingowych,
 • opieka nad kanałami komunikacji internetowej: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google Moja Firma, YouTube.

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing, Public Relations),
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale marketingu,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, otwartość, energia w działaniu,
 • wielozadaniowość i nieprzeciętna pomysłowość,
 • umiejętność działania operacyjnego,
 • wysoka orientacja na jakość wykonywanej pracy oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność prowadzenia projektu od etapu planowania po analizę i raportowanie wyników,
 • znajomość narzędzi marketingowych (m.in. Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Fresh Mail) i umiejętność ich efektywnego wykorzystania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • inicjatywa i kreatywność we wprowadzaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • znajomość aktualnych trendów, technik i narzędzi wykorzystywanych w e-marketingu,
 • chęć ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

 

To oferujemy:

 • możliwość rozwoju w strukturach firmy, udział w różnorodnych projektach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie,
 • zróżnicowany otwarty zespół pracowników,
 • duży potencjał dla rozwoju zawodowego,
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@metkom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

Kontakt

e-mail: rekrutacja@metkom.pl

Telefon: 538 076 116     

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Specjalista ds. ochrony środowiska w Rzeszowie

Miejsce pracy: Metkom Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Warszawska 139, 35-205 Rzeszów

 

Twój zakres obowiązków:

 • koordynowanie lub prowadzenie prac związanych z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych na wszystkie oddziały firmy, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji w systemie BDO,
 • przygotowywanie sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w czasie kontroli z zakresu ochrony środowiska,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie składowania odpadów,
 • pomoc w audytach środowiskowych firm zewnętrznych,
 • analiza umów z pośrednikami odbierającymi odpady,
 • nadzorowanie poprawności przekazywania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie dokumentów urzędowych,
 • nadzór nad decyzjami i pozwoleniami z zakresu ochrony środowiska wraz z wykonywaniem wszystkich obowiązków zawartych w pozwoleniach.

 

Nasze wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe (najchętniej z zakresu ochrony środowiska),
 • znajomość przepisów prawa ochrony środowiska,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z BDO,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami przemysłowymi,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

To oferujemy:

 • możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem,
 • niezbędne narzędzia pracy oraz pozytywną i przyjazną atmosferę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@metkom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

 

Kontakt

e-mail: rekrutacja@metkom.pl

Telefon: 538 076 116     

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Metkom Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Metkom Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.