Sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Dołącz do zespołu firmy Metkom i zmieniaj z nami świat na lepsze.

Dlaczego warto pracować z nami?

Indywidualne szkolenia

Nowi pracownicy przechodzą indywidualne szkolenia. A obecni są stale szkoleni.

Aktualnie poszukujemy do pracy:

Pracownik administracyjno – biurowy w Rzeszowie

pracownik biurowy rzeszow

Miejsce pracy: Metkom Sp. z o.o., ul. Warszawska 139 , 35-205 Rzeszów

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie w obsłudze systemu BDO (nie jako główny użytkownik),
 • wsparcie działu w zakresie wystawiania faktur,
 • sporządzanie zgłoszeń, aktualizacji oraz zamknięcia SENT na platformie PUESC,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji SENT do kontroli Izby Skarbowo-Celnej,
 • pomoc w fakturowanie grupy odpady.

Nasze wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy z BDO,
 • doświadczenie w obsłudze systemu SENT,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • dobre i stabilne warunki finansowe,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy oraz pozytywną i przyjazną atmosferę
 • pracę w godzinach od 7:00 do 15:00

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@metkom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

 

Kontakt

Email: rekrutacja@metkom.pl

Telefon: 538 076 116

 

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Młodszy Specjalista ds. Handlu Międzynarodowego

ogloszenie o prace młodszy specjalista HANDEL MIEDZYNARODOWY rzeszow

Miejsce pracy: Metkom Sp. z o.o., ul. Warszawska 139 , 35-205 Rzeszów

Co musisz mieć?

 • Doświadczenie jako przedstawiciel handlowy
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – potrzebne na co dzień
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz efektywnej organizacji pracy
 • Kreatywność, proaktywność oraz samodzielność
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność budowania oraz utrzymywania relacji z klientami
 • Bardzo dobre umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint)

 

Fajnie, żebyś miał/miała

 • Doświadczenie w handlu zagranicznym
 • Znajomość branży odpadów przemysłowych

 

Twoje najważniejsze obowiązki

 • Przygotowywanie dokumentów wysyłkowych i bankowych
 • Odprawy celne eksport-import
 • Przygotowywanie umów handlowych, zamówień i zleceń od i do kontrahenta
 • Kontakty z klientami, urzędami i bankami
 • Sporządzanie kalkulacji cenowych
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Udzielanie informacji potencjalnym klientom
 • Monitorowanie konkurencji, trendów oraz badania potrzeb związanych z branżą
 • Bieżące aktualizowanie informacji w systemie CRM
 • Sporządzanie i wysyłanie informacji handlowych klientom
 • Udział w konferencjach i targach

 

Zapewniamy Ci

 • Pracę w naszym oddziale w Rzeszowie
 • Umowę o pracę na okres próbny na trzy miesiące + przedłużenie
 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • Rozwój zawodowy

 

Kontakt

Email: rekrutacja@metkom.pl

Telefon: 538 076 116

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na maila: rekrutacja@metkom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Pracownik biurowy

pracownik biurowy debica

Miejsce pracy: Metkom Sp. z o.o., Siedziba Pustynia 31A, 39-200 Dębica

 

Zakres obowiązków

 • Wprowadzenie PZ do systemu
 • Wystawienie WZ
 • Obsługa systemu BDO
 • Kompletne i terminowe przekazywanie wszelkiej dokumentacji magazynowej do działu księgowości
 • Obsługa wagi – ważenie pojazdów
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem złomem, w tym kwity wagowe, karty skupowe
 • Rozliczanie przerzutów magazynowych
 • Wprowadzanie faktur zakupowych i fakturowanie sprzedaży w przypadku zastępowania innego pracownika
 • Praca w module DMS
 • Obsługa sekretariatu (przyjmowanie poczty) podczas zastępstwa
 • Raportowanie wykonywanej pracy

Oczekiwania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z klientami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Mile widziane

 • Doświadczenie w sporządzaniu, prowadzeniu i ewidencjonowaniu dokumentacji magazynowej

Zapewniamy

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Dobre i stabilne warunki finansowe
 • Umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz pozytywną i przyjazną atmosferę

 

Kontakt

Email: rekrutacja@metkom.pl

Telefon: 538 076 116

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na maila: rekrutacja@metkom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

Pamiętaj o dodaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Metkom Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Metkom Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.