Konferencja: Zrównoważony rozwój i ESG w walce ze zmianami klimatycznymi – wyzwanie i szansa na rozwój biznesu

konferencja metkom

 

Firma Metkom Sp. z o.o., jako organizator, zaprasza do udziału w II edycji eko-konferencji

Zachowaj zgodność z wymogami prawnymi UE i dołącz do grona liderów zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i GOZ

Zarejestruj swój udział w konferencji

Wysłuchasz prelekcji ekspertów i liderów zrównoważonego rozwoju z branży produkcyjnej, automotive, recyklingu, ochrony klimatu i certyfikacyjnej.
Poznasz wieloobszarowe rozwiązania techniczne w zakresie ograniczania emisyjności CO2 i innowacji w gospodarce odpadami.
Poszerzysz wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych dla biznesu na tle unijnych dyrektyw.
Zobaczysz możliwości wykorzystania systemów zarządzania jakością do przyszłego raportowania emisyjności.

 

8:00–8:30 Rejestracja uczestników
8:30–9:00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie Prelegentów i Uczestników
Piotr Grędysa, Prezes Zarządu METKOM SP. Z O.O.
Paweł Grędysa, Wiceprezes Zarządu METKOM SP. Z O.O.
9:00–9:20 Zmiana klimatu Ziemi, przyczyny, konsekwencje, modelowanie i zagrożenia dla ekosystemu i życia człowieka
Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Figurski, Dyrektor CENTRUM MODELOWANIA METEOROLOGICZNEGO IMGW – INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO w Warszawie
9:20–9:40 Mikroplastik – zanieczyszczenie XXI wieku
Dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR, UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Dr inż. Magdalena Podbielska, UNIWERSYTET RZESZOWSKI
9:40–10:00 Postępujące zmiany legislacyjne dotyczące recyklingu i odpadów w Unii Europejskiej
Kamila Słupek, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, EUROMETAUX, Bruksela
10:00–10:20 ESG w strategiach rozwoju przedsiębiorstw
Mirosław Kasprzak, Ekspert BCC ds. ESG i współpracy z samorządami, BUSINESS CENTER CLUB
10:20–10:40 IGMNiR łącząca siły na rzecz zrównoważonego rozwoju
Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu, IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU
10:40–11:05 Przerwa kawowa
11:05–11:25 Ograniczenia emisji CO2 na przykładzie rozwiązań zastosowanych w branży wyrobów z tworzyw sztucznych
Marta Półtorak, Prezes Zarządu, MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O.
11:25–11:45 Zielona transformacja przemysłu motoryzacyjnego
Tomasz Marczuk, Procurement Manager, KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O.
11:45–12:05 Inwestycje w technologie GOZ – indywidualne rozwiązania w budowie systemów zarządzania odpadami
Jacek Grędysa, Dyrektor Operacyjny, METKOM SP. Z O.O.
12:05–12:25 B+R i wpływ potencjalnych decyzji na środowisko
Martyna Klecka, Prokurent/Dyrektor ds. usług wsparcia, ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A.
12:25–12:45 Wyzwania i cele O-I dla zrównoważonego rozwoju w produkcji opakowań szklanych
Marcin Mastek, Total System Cost and Sustainability Regional Leader, PL, CZ & EE, O-I POLAND S.A.
12:45–13:05 Zrównoważony rozwój i działania ESG na przykładzie firmy SPLAST Sp. z o.o.
Agnieszka Sanocka-Zajdel, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy, GRUPA SPLAST
13:05–13:30 Przerwa kawowa
13:30–13:50 Istniejące rozwiązania i możliwości ich wykorzystania w odpowiedzi na opublikowane standardy ESRS
Agnieszka Karendys, Business Assurance Manager, INTERTEK POLAND SP. Z O.O.
13:50–14:10 Sustainbaility in Logistics
Achim Jüchter, Head of Sustainable Logistics Offering, Sustainbaility in Logistics, FORTO POLAND SP. Z O.O.
14:10–14:30 Systemy zarządzania jako skuteczne narzędzie zapewnienia zgodności z nowymi wymaganiami np. Dyrektywa CSRD              Michał Skup, Business Development Manager, Lead Auditor (Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, Audytor Wiodący), DNV BUSINESS ASSURANCE POLAND SP. Z O.O.
14:30–14:50 Przerwa kawowa
14:50–15:10 Efektywność energetyczna w kontekście transformacji ORLEN Południe
Maciej Krawiec, Specjalista w dziale badań i rozwoju, ORLEN POŁUDNIE S.A.
15:10–15:30 Wybrane regulacje prawne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki niskoemisyjnej
Radosław Jarecki, Radca prawny, Lider Praktyki Korporacyjnej, PIOTR KAMIŃSKI ROBERT KAMIŃSKI, KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
15:30–15:50 Potencjał rozwoju łańcuchów dostaw w gospodarce obiegu zamkniętego w połączeniu z aktywizacją małych i średnich portów
Mgr Jakub Jankiewicz, pracownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego, UNIWERSYTET GDAŃSKI
15:50–16:00 Zakończenie

 Nie możesz zarejestrować się przez formularz?
Prosimy o przesłanie ww. danych na adres mailowy: anna.lomper@metkom.pl

Tematyka konferencji

zielona transformacja, nowoczesne techniki gospodarki odpadami, innowacyjne rozwiązania, nisko i zeroemisyjny transport, recykling tworzyw sztucznych i szkła, dekarbonizacja i efektywność energetyczna, surowce krytyczne globalnie, raportowanie emisyjności, systemy zarządzania jakością

 

Mapa dojazdu