Odbiór, utylizacja odpadów przemysłowych, ich recykling – co powinieneś wiedzieć?

utylizacja odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe – co to takiego?

Jesteś przedsiębiorcą a Twoja firma generuje coraz więcej odpadów przemysłowych? To dobrze, bo to znak, że się rozwijasz. Niestety utylizacja odpadów przemysłowych to wiele prawnie nałożonych obowiązków względem ochrony środowiska.

Efektem ubocznym każdej produkcji przemysłowej są odpady. Zalicza się do nich wszystkie zbędne rzeczy, substancje, a także wyeksploatowane maszyny. Istnieją różne sposoby na optymalizację procesu odpadowego (np. kompleksowa gospodarka odpadami przemysłowymi), jednak całkowita eliminacja odpadów jest niemożliwa.

Właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami to obowiązek każdej firmy. Na ten proces składają się ogromne koszty, spełnienie wielu procedur środowiskowych, dodatkowe obciążenie dla pracowników, a także zapewnienie przedsiębiorstwu stałego odbioru odpadów.

Odpady przemysłowe nie są generowane jedynie przez fabryki. Z tym problemem mierzą się także magazyny,  warsztaty samochodowe, zakłady wydobywcze czy firmy budowlane.

Zdajesz sobie sprawę, że aż 90% odpadów produkowanych w Polsce to odpady przemysłowe i tylko 20% z nich poddawane jest recyklingowi. Warto to zmieniać.

Utylizacja odpadów przemysłowych – od czego zacząć klasyfikację?

W 2001 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie grupujące odpady przemysłowe na 20 kategorii.

Zanim odpowiednio sklasyfikujesz odpady, należy sprawdzić:

  • źródła ich powstania
  • właściwości stwierdzające czy odpady można zaliczyć do niebezpiecznych
  • składniki określające stopień ich szkodliwości

Kolejnym etapem jest nadanie odpowiednich kodów zgodnie z Rozporządzeniem z 2020 r w sprawie katalogu odpadów.

Przed procesem utylizacji, odpady przemysłowe z Twojego zakładu należy jeszcze odebrać zgodnie z wymogami środowiskowymi. Co to znaczy?

Odbiór odpadów przemysłowych – odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to bardzo specyficzna grupa odpadów, stwarzająca zagrożenie dla środowiska, ludzkiego zdrowia i życia. Charakteryzują ją właściwości łatwopalne, reaktywne, powodujące korozje materiałów i stanowią one duży problem dla zakładu.

Z odpadami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, wiąże się duża odpowiedzialność, skomplikowana procedura wstępnego magazynowania, transportem oraz znalezieniem odpowiedniej instalacji do ich utylizacji. Do odpadów niebezpiecznych należy większość odpadów płynnych np. farby, rozpuszczalniki, przetworzone oleje czy ciecze chemiczne.

odbiór odpadów niebezpiecznych

Przepisy prawne ściśle określają skomplikowane procedury transportu odpadów niebezpiecznych. Na przewóz takich odpadów wpływają ich właściwości fizyczne i chemiczne, w tym stanu skupienia oraz zagrożenia jakie mogą one spowodować. By móc odbierać odpady niebezpieczne konieczne jest uzyskanie specjalnych zezwoleń, które należy odnawiać co 10 lat.

Czy wiesz, że „utylizacja” to słowo pochodzące z j. łacińskiego utilis, co oznacza użyteczny, przydatny. Utylizacja to proces, którego celem jest wykorzystanie odpadów lub surowców, które straciły wartość użytkową.

Utylizacja odpadów przemysłowych – o co w tym chodzi?

Wyróżniamy pięć sposobów utylizacji odpadów przemysłowych:

  1. Recykling – jest to podstawowa metoda utylizacji i odzyskiwania surowców, które można powtórnie wykorzystać. Proces tej metody zaczyna się w gospodarstwie domowym, gdzie zaczynamy segregację odpadów, a kończy się w przedsiębiorstwach, gdzie dzięki opracowanym technologiom odzyskuje się odpady.
  2. Termiczne przekształcanie odpadów – proces spalania jest nie jest łatwą metodą utylizacji odpadów. Rezultatem tego procesu mogą być różnego rodzaju szkodliwe substancje gazowe, ale i przykre zapachy. Dlatego konieczne jest zastosowanie właściwych systemów oczyszczania. Ostatnim etapem jest pozyskiwanie energii, co przynosi oszczędności na paliwie konwencjonalnym.
  3. Kompostowanie – metoda ta opiera się na przetwarzaniu resztek organicznych w próchnicę przez mikroorganizmy.
  4. Fermentacja – odpady tzw. biomasa pochodząca z materiałów rolniczych, odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego czy biomasy leśnej poddane są beztlenowemu rozkładowi. Wynikiem fermentacji jest biogaz, który często używany jest jako paliwo alternatywne.
  5. Wykorzystywanie odpadów jako surowca – nowoczesne technologia pozwala na efektywne wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie nadają się do konsumpcji przez ludzi i zwierzęta do produkcji wartościowych i wydajnych nawozów organiczno – mineralnych.
Recykling odpadów przemysłowych

Najczęściej poddawane recyklingowi są odpady przemysłowe, które należą do grupy odpadów stałych. Zaliczyć do niech można złom stalowy, metale kolorowe (np. miedź, mosiądz, ołów) czy makulaturę.

Chcesz gospodarować wytarzane odpady przemysłowe w sposób odpowiedzialny, chroniąc naturę oraz spełniając wymogi środowiskowe? Dzięki współpracy z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną Twój zakład może być pewny, że powierzone mu odpady znalazły „drugie życie” zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoja firma szuka wyspecjalizowanej firmy w zakresie odbioru odpadów przemysłowych lub kompleksowego zarządzania odpadami w zakładzie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ >>