Firma Metkom Sp. z o.o. ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Realizowane w ramach projektu pt. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, które dotyczy zamówienia pod nazwą:

 

Dostawa:

– Prasonożyce do cięcia i zagęszczania odpadów przemysłowych

– Brykieciarka z taśmociągiem i zasypem-do brykietowania wiórów aluminiowych