Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami w Wiśle – Sprawdź prelekcję Metkom

kompleksowa gospoadarka odpadami

O Konferencji Kompleksowa Gospodarka Odpadami

Na początku września 2021 roku w Wiśle odbyła się 25. Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami organizowana przez firmę Abrys dla Środowiska. Spotkanie jak co roku dotyczyło przede wszystkim branży odpadów gospodarki komunalnej. Jednak tym razem, na jubileuszowej konferencji, poruszony został także temat kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi. I to właśnie Firma Metkom miała przyjemność wygłosić tę prelekcję.

Kompleksowa Obsługa Firm w Odbiorze Odpadów Przemysłowych – Aktualne wyzwania

Prelekcję na konferencję przygotował nasz ekspert, Aleksander Walas, Menadżer ds. Rozwoju i Ochrony Środowiska w Firmie Metkom. Tematem wystąpienia była „Kompleksowa Obsługa Firm w Odbiorze Odpadów przemysłowych”.

Jakie wyzwania niesie za sobą kompleksowa obsługa w zakresie odbioru odpadów przemysłowych na Twoim zakładzie? Cały proces rozpoczynają audyty czy audyty cząstkowe, czyli konieczność zweryfikowania stanu faktycznego na zakładzie, który często budzi więcej obaw niż jego wynik końcowy. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami są miejsca wstępnego gromadzenia odpadów, tzw. punkty PGO (Punkty Gromadzenia Odpadów) oraz edukacja w obszarze inwestycji w zakresie utwardzenia tych placów z systemem odcieków, zadaszeń lub stosowania rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami ustawy. Warto też przemyśleć temat inwestycji w urządzeń do zagęszczania, dzięki którym odpady przemysłowe zmniejszają znacząco swoją masę, a co za tym idzie, dochodzi do optymalizacji kosztów odbiorów. Do największych wyzwań należy jednak zmiana nawyków Twojego zakładu i otworzenia się na nowy sposób myślenia o wytwarzanych odpadach.

kompleksowa gospodarka odpadami przemyslowymi metkom

Kompleksowa Obsługa Firm w Odbiorze Odpadów Przemysłowych – Korzyści

Czy kompleksowa gospodarka odpadami przemysłowymi dla Twojego zakładu to tylko wyzwania? Oczywiście takie rozwiązania wymagają pracy, ale niosą za sobą realne korzyści, które możemy podzielić na dwie kategorie: finansowe i niefinansowe. Jako przedsiębiorca pewnie skupisz się na tych policzalnych.

Do korzyści finansowych możemy zaliczyć:

  • wypracowanie zysku poprzez poprawę selekcji odpadów o dużej wartości rynkowej
  • uzyskanie zysku poprzez zagęszczenie odpadów już na terenie zakładu
  • wypracowanie zysku poprzez „uwolnienie” aktualnie zaangażowanych w proces obsługi odpadów pracowników produkcji

Pozafinansowe korzyści z kompleksowej obsługi dla Twojego zakładu:

  • utrzymanie ciągłości odbioru odpadów
  • możliwość szybkiej reakcji na doraźne potrzeby
  • optymalizacja założonych procesów selekcji – mamy tu na myśli sytuację, kiedy zakład korzysta kompleksowej obsługi wraz z dedykowanymi pracownikami
  • bieżący kontroling postępów oraz aktywna współpraca z kadrą zarządzającą w kreowaniu rozwiązania optymalizacyjnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Twojej firmy
Kompleksowa Gospodarka Odpadami Przemysłowymi – Sprawdź prelekcję

Czy Twój zakład rozważa skorzystanie z kompleksowej obsługi w zakresie odbioru odpadów przemysłowych? Zobacz wystąpienia naszego eksperta Aleksandra.

Dowiedź się więcej: Odbiór, utylizacja odpadów przemysłowych, ich recykling – co powinieneś wiedzieć?